header-main-forhighres-left
header-main-forhighres-right
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje.

Klantenservice

Winkelmandje Opslaan

Heeft u enkele artikelen uitgezocht, maar bent u nog niet direct van plan of in staat om deze te bestellen? Dan kunt u de inhoud van uw winkelmandje opslaan. U doet dit door in uw winkelmandje te klikken op 'opslaan', bovenaan naast het floppy-icoontje.

Bij het opslaan kunt u zelf een naam aan het winkelmandje geven. Ook kunt u de inhoud van uw winkelmandje toevoegen aan een eerder opgeslagen winkelmandje.

Per klant kunnen maximaal dertig winkelmandjes opgeslagen worden. Winkelmandjes worden twee maanden na aanmaken automatisch verwijderd. Bij het opslaan van een winkelmandje worden de op dat moment geldende prijzen van de artikelen opgeslagen. Deze prijzen zijn puur ter informatie. Bij het daadwerkelijk bestellen van de artikelen worden de dan van toepassing zijnde prijzen gerekend.

U kunt uw opgeslagen winkelmandje terug vinden onder Mijn Salland onder het kopje 'Winkelmandjesoverzicht'. U kunt hier de opgeslagen winkelmandjes bekijken, de inhoud per e-mail naar iemand toesturen, de inhoud omzetten in een bestelling of het opgeslagen winkelmandje verwijderen.

Indien u de inhoud van een mandje wilt aanpassen, dient u dit via het normale winkelmandje te doen. U moet in dat geval de inhoud van het opgeslagen winkelmandje toevoegen aan het normale winkelmandje, alwaar u de wijzigingen kunt maken. Het resultaat kunt u weer opslaan als nieuw winkelmandje, of toevoegen aan een bestaand opgeslagen winkelmandje.

Salland.eu maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Producten per merk