header-main-forhighres-left
header-main-forhighres-right
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje.

Klantenservice

ICT Waarborg

Salland Computers is aangesloten bij ICTWaarborg.

 
Dit heeft voor u klant een behoorlijk aantal voordelen:
 
"De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden consumenten in aanvulling op de service van onze aangesloten bedrijven de volgende zeven zekerheden die bedrijven vaak niet zelf kunnen bieden." - ICT Waarborg
 

1. Consumentvriendelijke algemene voorwaarden

Niemand wil algemene voorwaarden lezen. Bij de voorwaarden van ICTWaarborg is dat ook niet nodig, want daarin staat niets dat in het nadeel van de consument is.
 

2. Bemiddeling bij problemen

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u bij ons terecht voor bemiddeling.
 

3. Onafhankelijke geschillencommissie

Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.
 

4. Nakomingsgarantie

Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen of dit niet meer kunnen omdat het inmiddels failliet is gegaan, dan staat ICTWaarborg tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.
 

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat de oorspronkelijke garantieverplichtingen worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.
 

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat deze afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.
 

7. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat de winkel failliet, dan kan men bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.
 
Let op: aanbetalingen en afspraken over nog te leveren producten vallen nooit onder het waarborg.
Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten.
 
Aanspraak maken op zekerheden bij faillissement
 
Is de ICTWaarborg-deelnemer waar u uw computergerelateerde aankopen heeft gedaan failliet gegaan maar heeft deze nog niet aan alle verplichtingen aan u voldaan? Vul het speciale formulier in om aanspraak te maken op de extra zekerheden van ICTWaarborg.
Salland.eu maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Producten per merk