header-main-forhighres-left
header-main-forhighres-right
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje.

Klantenservice

Bedenktijd bij Levering van Producten (herroepingsrecht)

Bij de aankoop van producten heeft u als consument een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen. Wij bieden u echter een langere bedenktijd, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen:

Voor retourneringen verzoeken wij u binnen 14 kalenderdagen een RMA nummer aan te vragen via onze website. Sommige producten zijn uitgesloten van de bedenktijd van 14 dagen, deze kunt u vinden onder Uitsluiting herroepingsrecht. Wij verzoeken u vriendelijk de procedure zoals beschreven bij het onderwerp Garantie en defecten / RMA procedure algemeen te volgen. Het retourneren van producten is geheel voor rekening en risico van de klant. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug betalen.

Zakelijke aankopen komen niet in aanmerking voor de 14 dagen bedenktijd.

Salland.eu maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Producten per merk